Nordmaling

Vattenläcka i Lögdeå, Rundvik och Mo

En vattenläcka har uppstått i Nordmalings kommun och den berör Rundviks samhälle, delar av Lögdeå och Mo. Reparationsarbeten har påbörjats och det kommer att dröja uppemot tre timmar innan läckan har lagats.

Ännu vid lunchtid finns vatten i ledningar och kranar, men man kommer att tvingas stänga av vattnet under en kortare tid när man grävt sig ner till läckan och skall täta hålet.

Läckan har uppstått på grund av att gjutjärnsledningarna helt enkelt är gamla och har brustit. Läckan upptäcktes nu på morgonen.