Antalet anmälda brott ökar

Antalet anmälda brott ökade här i Dalarna med fem procent under förra året enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Bland annat har det skett en ökning när det gäller bedrägerier, misshandel och sexualbrott.

Drygt 31 000 brott anmäldes till polisen i länet Dalarna under förra året och det är alltså en ökning med 5 procent jämfört med år 2006. Men ser man till antalet anmälda brott i förhållande till folkmängden så är det faktiskt bara fyra andra län som har lägre brottslighet än Dalarna. När det gäller misshandel har det skett en ökning med 12 procent, och det är framför allt misshandelsbrott som begåtts mot barn och kvinnor som ökat Dalapolisen fick in 160 anmälningar om våldtäkt, och det är en ökning med 17 procent. Men den brottskategori där det skett den största ökningen är bedrägerier och som det heter annan oredlighet. Där ligger ökningen på hela 58 procent. Däremot har antalet rån minskat ganska kraftigt, och det gäller både butiksrån och personrån.

Av alla som misstänktes för brott här i länet under förra året var bara var femte en kvinna. Kvinnors brottslighet gäller framför allt butiksstölder och snatterier. I 44 procent av de fallen var kvinnor misstänkta under förra året. Och ungdomsgruppen 15-20 år stod för nästan hälften av de anmälda rånen och skadegörelsebrotten.