Utsläpp av ättiksyra i Klinte

Det har varit ett utsläpp av ättiksyra på Foodmark i Klinte. På måndagsmorgonen upptäcktes att en behållare på andra våningen hade läckt uppemot 150 liter av ättiksyran, som är en svag form av syra.

Enligt vakthavande befäl på räddningstjänsten har ingen kommit till skada på grund av utsläppet och det är inte heller farligt för boende omkring.

Det mesta av ättiksyran hamnade på betonggolvet, medan lite av den runnit ner och in i ett rum intill.

Efter att räddningstjänsten sugit upp ättiksyran kommer lokalerna att vädras under dagen.