Arvika

Äldreguide ska förenkla omsorgsvalet

Äldreboendet Solgården i Arvika lyftes fram som ett gott exempel när Socialstyrelsen i dag presenterade sin nya tjänst Äldreguiden.
Det är en kartläggning av kvalitén på 2100 äldreboenden i Sverige, som brukare och anhöriga ska kunna använda för att jämföra olika omsorgsalternativ.

Kvalitén bedöms utifrån områdena delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen, och det är inom det sista området som Solgården i Arvika framhävs.
Äldreguiden går att hitta på Socialstyrelsens webbplats.

www.socialstyrelsen.se/aldreguiden