Akuta reparationer av E4:an

Under måndagsmorgonen har Vägverket suttit i ett extra möte med anledning av den mycket dåliga standarden på E4:an. Den hårt trafikerade E4:ans standard är nu så pass låg att Vägverket utöver att akut sänka hastigheten tvingats stoppa trafiken för att göra provisoriska reparationer av vägbanan.

Helena Eriksson är avdelningschef på Vägverket

-Situationen är väldigt besvärande och allvarlig. Vi har en hel del skador, vi har stora svårigheter med spår och även stensläpp och seperationen på stora delar av beläggningen. Vi har varit tvungna att sänka hastigeheten akut och göra akuta tillfälliga lagningar.

Vad beror de här problemen på?

-Förmodligen beror det på fler olika faktorer. Vi har för lite pengar helt enkelt, vi har inte haft möjlighet att lägga ny beläggning så ofta som vi borde ha gjort.