Protester mot regeringens miljöpolitik

Nu kommer protester mot regeringens miljöpolitik från bland annat dom båda generaldirektörerna för Skogsstyrelsen och Jordbruksverket i Jönköping.

Tillsammans med femton andra myndighetschefer skriver jordbruksverkets Mats Persson och Skogsstyrelsens Göran Enander idag under ett upprop på DN debatt, där dom hävdar att det är svårt eller direkt omöjligt att leva upp till många av dom miljömål som regeringen har satt upp.

Myndighetscheferna menar att dom pengar som regeringen avsatt för att förbättra miljön inte räcker, framförallt när det handlar om att minska utsläppen av växthusgaser.