Gymnasieutredningen

Yrkesutbildningen viktigare på gymnasiet

Uppdaterad 17:39
Idag kom ytterligare nyheter om hur den nya gymnasieskolan kan komma att se ut 2011. Utredaren Anita Ferm föreslår stora förändringar när det gäller de olika nationella programmen. Störst förändring blir det för elever som kommer att söka till yrkesprogrammen.

– Vi håller fram yrkesutbildningen som väldigt viktig för Sverige och för kompetensförsörjningen på svensk arbetsmarkand och det tycker jag har varit fullständigt dolt tidigare, säger utredaren Anita Ferm.

De yrkesförberedande programmen byter namn till yrkesprogram, de ska bli vassare i samarbete med företag och näringsliv, och eleverna ska bli anställningsbara direkt, som det heter.

Eleverna här behöver inte läsa svåra kärnämneskurser i till exempel matematik och svenska som idag om de inte vill själva.

Det blir fem högskoleförberedande program och en alternativ utbildning, en lärlingsutbildning med halva tiden förlagd till en arbetsplats.

Det blir stora förändringar sett till tidigare nyheter om ett nytt betygssystem, höjda krav och att Individuella programmet ska läggas ner och att eleverna ska få hjälpen i 9:an istället.

Rektor Bosse Garheden på Kvarngymnasiet i Järfälla är orolig för elever som hoppar av.

– En elev som går in i någon form av kris, det kan bero vad som helst i hemmet, och hoppar av något gymnasium, nu har jag inte läst alla detaljer, men då känns det som; Sorry du missade din chans.

Michelle Gustafsson på IV-programmet där, tycker att höjda krav är fel innan grundskolan visat att den klarar hjälpa eleverna.

– Jag hängde inte med överhuvudtaget, jag behövde hjälp med läsning och att förstå. Jag tycker de tar för stort kliv, de måste vara med lite mer.

Tror du inte de kommer att bli mer engagerade och att ni kommer att få mer hjälp i grundskolan? 

– Då tycker jag att de kan bevisa det först, visa att ni klarar av att göra det innan ni tar bort en bra organisation

Utbildningsminister Jan Björklund litar på grundskolan.

– Jag tror att Sveriges grundskolor och kommuner kommer att klara av att flytta individuella programmet till grundskolan. Då innebär det att de många miljarder vi varje år lägger ner på individuella programmet också flyttar med till grundskolan så att det på det sättet blir mer resurser tidigare till de här eleverna, säger utbildningsminister Jan Björklund. 

Kristina von Dolwitz
kristina.von_dolwitz@sr.se
Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se