Nybygge på Guldheden får kritik

Boende på Guldheden är kritiska till att det ska byggas fler hus i stadsdelen.

I morgon tar politikerna i Göteborgs byggnadsnämnd beslut hur man ska gå vidare med planerna.

Det handlar om att bygga flerbostadshus på två ställen på Norra Guldheden, 80 till 100 lägenheter vid Raketgatan och lika många vid Egna Hemsvägen.

Syftet är att förtäta så att Göteborg får fler bostäder i centralt läge, nära kollektivtrafik och service.

Men planerna är omdiskuterade - länsstyrelsen menar att den nya bebyggelsen på Norra Guldheden skadar riksintresset, gör intrång i grönområden och är negativ för stadsbilden.

Föreningen Bevara Guldheden arbetar aktivt för att stoppa byggplanerna, bland annat med argumenten att boendemiljön utarmas och att exemplen med förtätning på Guldheden avskräcker.

Beslut om detaljplan och samråd för bostäder vid Raketgatan och Egna Hemsvägen tar byggnadsnämden i Göteborg i morgon tisdag.