Friggebo hos Rosengren om vägar

Idag träffar landshövding Birgit Friggebo näringsminister Björn Rosengren för att diskutera vägbyggen och järnvägssatsningar i vårt län.
Regeringen vill nämligen att varje län pekar ut de viktigaste projekten inför det förslag till nysatsningar som skall komma i höst. Brigit Friggebo säger till nyheterna att det viktigaste är mer pengar till det allmänna vägunderhållet, som blivit eftersatt under 90-talet. En fortsatt utredning av det stora järnvägsprojektet europakorridoren finns också på listan, liksom satsningar på flera riksvägar. Till exempel 40:an mot Borås och Nissastigen förbi Smålandstenar och 31:an förbi Tenhult.