Kalvar i box smittar varandra

Det har blivit vanligare att unga kalvar smittar varandra med olika infektioner. Och det beror på att många kalvar förs ihop i samma box.

Smittämnen finns ofta i ladugården i låga doser. Men om en kalv bli sjuk sprids mängder av smittämnen via avföringen.

- Så hamnar det i boxen och så finns det andra kalvar där , så plockar de upp det och någon mer blir sjuk. På det sättet ökar mängden smitta i boxen, säger Kerstin De Verdier som är biträdande statsveterinär på Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Forskningsresultaten visar att kalvarnas hälsa är beroende av vilken typ av stall som används. Allt fler av landets uppfödare väljer att föda upp sina kalvar i gruppboxar - vilket anses ge kalven en trivsammare uppväxt men också ökar risken för smittspridning.

Men det finns lösningar på problemet. Enligt Kerstin De Verdier kan man ha sätta samman grupper av kalvar med samma immunitetsstatus - det vill säga att de är immuna mot samma mikroorganismer.

- Så att man inte hela tiden fyller på med känsliga och mottagliga kalvar. Plus att man göra rent i boxarna ofta, säger Kerstin De Verdier.

Hon tycker att uppfödarna ska ha en dialog med besättningsveterinärerna om hur man kan hålla kalvar så bra och naturligt som möjligt utan att det sprids smittor.