Ska arbetslösa få idrotta?

Innebandyspelaren i Umeå som inte fick ersättning från A-kassan för att han spelat innebandy, kommer upp i Riksdagen. Det är arbetsmarknadsministern som får frågan: Vill du ändra detta?

Tänker arbetsmarknadsministern göra något för att arbetslösa inte skall tvingas sluta med aktiv idrott? Det undrar den socialdemokratiska riksdagsledmoten Eva-lena Jansson från Örebro i en interpellation till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin, och anger som bakgrund historien om innebandyspelaren Robert Edlund i Umeå.

Robert som spelar i innebandy i Ersboda Sportklubb på division tvånivå nekades A-kasseersättning, eftersom A-kassan ansåg att han inte varit tillgänglig på arbetsmarknaden på grund av spelkontrakt med klubben.