Regionstyrelsen backar efter kritik

Regionstyrelsen i Västra Götaland viker sig helt för revisionens kritik.

Revisorerna har i bokslutet kritiserat hur 400 miljoner kronor använts till pensionsavsättningar och hur 400 miljoner använts till omstrukturering.

Revisorerna anser att det strider mot lagen. Nu viker sig alltså regionstyrelsen men skriver samtidigt till regeringen och begär att lagstiftningen ses över.