Små båtar får fortsätta fiska

Under de planerade stoppen för fiske av torsk i Östersjön finns en undantagsregel som gäller för fartyg vars totala längd understiger 12 meter.

Undantaget medför rätten att fiska under fem dagar per kalendermånad under stoppen och dessa skall utnyttjas i grupper om minst två dagar i följd.

Detta innebär att minst två dagar kommer att avräknas för varje enskild fiskedag som inte direkt åtföljs av en ny fiskedag. Med dag menas sammanhängande 24-timmars period som börjar vid det klockslag då fartyget lämnar hamn.

Fiskeansträngningarna får endast pågå samt landning av fisk får endast ske mellan 06.00 på måndag och 18.00 på fredag under samma vecka. Stoppen som omfattas av undantaget är 1 till 30 april i område A samt 1 juli till 31 augusti i område B.