JÄMTLANDS LÄN

Lärares dom mildrades i hovrätten

En idrottslärare på en mindre skola i länet har i dag av hovrätten dömts till villkorlig dom och dagsböter för sexuellt ofredande mot sex flickor som var elever på skolan, samt en kvinnlig kollega.

Till skillnad mot i den tidigare domen i tingsrätten så frias läraren däremot från att ha ofredat en annan kvinnlig kollega.

Flera personer har vittnat om att idrottsläraren ofta var fysisk i sin kontakt med andra personer och gärna kramade både kollegor och elever.

Men flera elever berättade i vittnesförhör om att mannen pussat och tagit dem på bröst och stjärt, både utanpå och innanför kläderna. Händelser som inträffat under ett par års tid, med början för snart fem år sedan.

Hovrätten anser att flickornas berättelser är trovärdiga och anser att mannens agerande mot sex flickor och en kvinnlig kollega ska bedömas som sexuellt ofredande.

Hovrätten var inte enig i sin dom. Två ledamöter ansåg att mannen borde friats från sexuellt ofredande och ofredande även av den andra kvinnliga kollegan.

Hovrätten sänker skadeståndsbeloppet som mannen ska betala till var och en av flickorna - från 15 000 till 10 000 kronor, vilket rätten anser vara en mer normal nivå för den här typen av kränkningar.

Hovrätten sänker dessutom bötesbeloppet som mannen ska betala - från 33 600 till 10 400 kronor.

Ett skäl till det är att hovrätten anser att det faktum att mannen förlorat sitt jobb på grund av brotten ska beaktas vid utmätningen av dagsböterna.