Få våldsbrott klaras upp

Endast var sjunde av de anmälda våldsbrotten i Sverige klaras upp. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet.

Men Kronobergs län har tillsammans med Jämtland den högsta procenten när det gäller uppklarade våldsbrott. Här klaras var femte anmält våldsbrott upp, det vill säga 20 procent.

Sämst ser det ut i Blekinge och Stockholms län där bara lite drygt vart tionde våldsbrott klaras upp.

Nyheter Kronoberg

nyheter.kronoberg@sr.se