Länet

Landstinget söker Hepatit C smittade.

Nu uppmanas alla länsbor som fick blod någon gång under åren 1965 till 1991 att gå och testa sig för Hepatit C.
Då var nämligen Hepatit-C-viruset fortfarande okänt och patienter som fick blod då kan ha smittats.

Inte förrän 1989 så upptäcktes viruset Hepatit C. Som framförallt smittar via blod och som kan ge orsaka leverinflammation.

1992 så började svenska sjukvården testa allt blod, men dom patienter som fick transfusioner före det kan alltså vara smittade.

Eftersom det idag finns behandling mot viruset så rekommenderar nu Socialstyrelsen alla landsting att ta prover på dom patienter som kan ha smittats på det här viset.

Idag inleder Jönköpings läns landsting en kampanj för att nå ut till berörda patienter. Harriet Lindén är informationsdirektör.

Provtagningen som sker på vårdcentralernas laboratorier och även en eventuell behandling är gratis för patienterna. Planeringsdirektör Mats Bojestig tror inte heller det blir speciellt kostsamt för landstinget. Vare sig i tid eller pengar.