Kvalitetsskillnader i äldreboende

Det är stora skillnader i kvalitén på äldreboenden i länet.

Det visar socialstyrelsen granskning av äldreboende, en granskning som är tillgänglig för allmänheten via Internet.

Vad det gäller personaltäthet får flera äldreboenden i Markaryd, Tingsryd, Uppvidige kommuner lägsta betyg medan äldreboenden i Ljungby, Alvesta och Älmhult får högsta betyg.

Medeltalen för äldreboende i länet visar att Kronoberg får något sämre betyg än landet som helhet med undantag av de äldres möjligheter att leva självständigt där eget rum och egen toalett ger höga betyg.

Nyheter Kronoberg

lena.pettersson@sr.se