Familj utan el ett misslyckande

Det är ett misslyckande att en familj tvingas leva utan el under en månad. Det anser Göran Fridh, som är sektionschef för individ- och familjeomsorgen i Ronneby kommun.

Göran Fridh säger att sådana här fall som nu inträffat i Ronneby är ovanliga.

– Det är inte vanligt att det leder så långt att elen stängs av, säger han.

Paret i Ronneby har ekonomiska problem och har kommit efter med räkningar och fått skulder och detta har lett till att elen stängts av.

Enligt paret ligger sjukdom och långtidssjukskrivning bakom problemen.

Göran Fridh menar att man generellt sätt på olika sätt försöker att agera så att ingen ska behöva få sin el avstängd, men i vissa fall går det inte att hjälpa till.

Det kan exempelvis handla om gamla skulder till elbolag, det finns alltså enligt Göran Frid en gräns för hur pass mycket kommunen kan hjälpa till i det här läget.

- Vi försöker att hjälpa till, men finns det flera skulder som ligger kvar är det svårare, säger han.