Sörmland

Domstol tar tid

Trots att regeringen för två år sedan skärpte målen för hur lång tid det får ta för domstolarna att avgöra olika mål, så minskade inte handläggnings-
tiderna nämnvärt i fjol. I Sörmland är det äldsta redovisade målet från 2004.

Längst från målet, max fem månader i domstolen, hamnade brottmål i hovrätterna, där väntan på dom i snitt ökade till närmare tio månader.

Nyhetsbyrån Siren bad länsrätterna plocka fram sina fem äldsta mål. Länsrätten i Örebro län hade det äldsta målet, som inte var avgjort. Det kom in för 12 år sedan.