Skogsprofessorn ombud i rättsprocess

Skogsägaren Harald Holmberg har anlitat skogsprofessorn Mats Hagner som ombud, när målet om avverkning enligt Naturkulturmetoden ska prövas i kammarrätten.

Skogsprofessorn Mats Hagner kommer att ta aktiv del i den fortsatta rättsprocessen om kalhyggesfritt skogsbruk. Skogsägaren Harald Holmberg har av Skogsstyrelsen förbjudits bedriva skogsbruk enligt Hagners så kallade Naturkulturmetod som innebär att man undviker kalhuggning.

Nu har Harald Holmberg utsett Mats Hagner som sitt ombud när saken ska prövas i kammarrätten.

Hagner anser att länsrätten inte gjort en strikt juridisk bedömning när man avslog skogsägaren Harald Holmbergs överklagan och menar att om Kammarätten följer de delar av skogsvårdslagen som är bindande ska de se att Naturkulturmetoden inte är olaglig på de aktuella markerna.