Stor satsning på naturvårdsskogar

Sveaskog avsätter en yta på 141 000 hektar för att skydda bevaransvärd skog. Företaget vill värna den ekologiska mångfalden i skogen, men också tjäna mera pengar genom att  kunna sälja miljömärkt virke.

Sveaskog är Norrbottens största skogsägare, och den skog med höga naturvärden som ska skydda från avverkning finns utspridd i länet, berättar Marlene Lidén är skogsekolog hos Sveaskog.

-De skogar vi avsätter tillhör de allra finaste pärlorna, de kan ha mycket unika gamla träd eller speciella förutsättningar för att olika arter ska kunna leva i den miljön, säger Marlene Lidén skogsekolog hos Sveaskog.

Sveaskog äger skog i hela landet, och ungefär 10% av den ska skyddas. Genom tips från bland annat allmänheten och naturskyddsföreningen och noggranna inventeringar har den skyddsvärda skogen valts ut och delats in i olika kategorier.

Höga naturvärden                                                             Det är skog med höga naturvärden som valts ut genom nogrann inventering och på Sveaskogs hemsida kan den som vill gå in och titta på var i länet de olika skyddsområdena finns. Det är både vanliga och hotade arter som gynnas av skogsskyddet, förutom träd och växter så gynnas till exempel öring, lavskrika, tjäder och ostticka. Lövskog är en bristvara i länet och något som företaget kommer att satsa på att bevara och utveckla.

Bättre betalt                                                                      Att företaget vill skydda skog från avverkning och bevara naturvärden är inte bara ett självändamål. För att kunna sälja miljömärkt virke, som får märkas med FSC-märkning, en internationell miljömärkning för trä, så måste företaget också avsätta skog som naturvårdsskog. Men istället får företaget då mera betalt för det miljömärkta virket.