ÖREBRO

Mörkertal över barn i missbruksfamiljer

Omkring 2800 barn och unga i Örebro kommun lever i familjer med missbruk. Av dessa har Örebro kommun bara kontakt med 1 procent.

Mörkertalet över hur många barn som lever med missbrukande föräldrar är stort.

Men det finns resurser att hjälpa många fler genom kommunens stödprogram Sputnik. Nina är en av dom som fått hjälp av kommunens stödprogram Sputnik.