SHB förlorade miljard på kreditoron

Handelsbanken har drabbats av förluster på nästan en miljard kronor, som en följd av oroligheterna på den amerikanska kreditmarknaden.

Förlusterna är en följd av att Handelsbanken valt att sälja kreditobligationer på den amerikanska marknaden för att minska sin sårbarhet.