Örnsköldsvik

Internationell status för Örnsköldsviks flygplats

Örnsköldsviks flygplats får nu internationell status. Det är regeringen som har beslutat att den ska utses till ICAP-flygplats, det vill säga bli en internationell gemenskapsflygplats. Detta på grund av att regeringen anser att det är viktigt att underlätta resandet och göra det möjligt för svenska flygplatser att utöka sina internationella förbindelser.