Vart sjunde våldsbrott klaras upp

Förra året 2007 blev ett av sju anmälda våldsbrott på Gotland uppklarat, det vill säga någon blev dömd för brottet.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet klarade gotländsk polis och åklagare upp 14 procent av alla anmälda våldsbrott. Bland brotten finns misshandel och sexualbrott. Uppklarningsprocenten 14 ligger på samma nivå som rikssnittet.

Lägst andel uppklarade våldsbrott finns i Blekinge (11,2 procent) och Stockholms län (12 procent), medan polis och åklagare i Jämtland (20 procent) och Kronobergs län (20 procent) har den högsta personuppklaringsprocenten

Personuppklaringsprocent innefattar beslut om åtal, strafföreläggande och åtalsunderlåtelse när en misstänkt person befunnits skyldig.