Sjuhärad

Bättre hjälp för förtryckta flickor

Hjälpen för ungdomar som lever under ett hedersrelaterat förtryck har blivit bättre. Mer än hälften av Sjuhärads socialtjänster har arbetat med ärenden enligt Länsstyrelsen.

Nyheterna har tidigare berättat att Länsstyrelsen bedömer att det finns hundratals ungdomar i regionen som lever ett begränsat liv på grund av hedersförtryck och allt fler söker hjälp.

Men, enligt Länsstyrelsen arbetas det nu för att stödja de utsatta flickorna.
Enligt deras egen kartläggning uppger över hälften av kommunernas socialtjänster i Västra götaland att dom arbetar med ett eller flera hedersvåldsärenden, och i Sjuhärad är siffran 60%.

Sen Länsstyrelsen 2002 fick statliga pengar, och i uppdrag av regeringen att arbeta mot och informera om hedersrelaterat våld, så har över 100 projekt och insatser bevilljats pengar i länet. Dessutom har personal från bland annat socialtjänst och skola fått gå utbildning hos Länsstyrelsen.

Lasse Johansson, ansvarig för arbetet mot hedersrelaterat våld på Länsstyrelsen, tycker att man ute i kommunerna måste arbeta mer förebyggande i t.ex. skolorna.

Läs och hör mer här: