Få våldsbrott i länet blir lösta

Bara lite drygt vart sjätte våldsbrott i Uppsala län klaras upp, och det är ändå bättre än landet i stort, där endast vart sjunde våldsbrott klaras upp.

Det visar ny statstik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, och nyhetsbyrån Sirén.

Sämst ser det ut i Stockholms och Blekinges län där lite drygt var tionde våldsbrott lösts.