Karlstad

Lantbrukare riskerar djurförbud

En lantbrukare öster om Karlstad riskerar djurförbud och att det 50-tal nörkretur han har omhändertas.
Det är miljöförvaltingen i Karlstad som under lång tid med muntliga och skriftliga påpekanden inte sett någon förbättring i djurhållningen och därför nu anmäler ärendet till länsstyrelsen.