Sörmland

"Läkarbrist orsakar höga kostnader"

Det är en allmän läkarbrist i Sverige som gör att hyrläkarkostnaderna i länet har rusat i höjden de senaste åren. Det menar ansvariga i landstinget Sörmland. Som vi tidigare rapporterat var kostnaden för inhyrd personal förra året drygt 60 miljoner kronor och det är nästan en fördubbling jämfört med året före.