jönköping

Säker gångväg måste utredas

Frågan om hur gångtrafikanter ska ta sig till och från det nya Musik- och teaterhuset i Jönköping från de parkeringar som finns i närheten måste utredas vidare.

Enligt Länsstyrelsen, som nu yttrat sig kring den föreslagna detaljplanen, så saknas det gång - och cykelvägar från parkeringsplatserna och det innebär en trafikfara.

Länsstyrelsen vill nu att kommunen utreder närmare hur man kan skapa en attraktiv, tydlig och säker väg till och från parkeringarna.