Bara ett av miljömålen i länet nås 2020

Miljömålsrådet lämnade på måndagen över en fördjupad utvärdering av de 16 miljömål som riksdagen har fastställt till regeringen. Miljömålen är planerade att nås till år 2020. Stockholms län berörs av 15 av dessa mål men enbart ett av dem kommer att kunna uppfyllas.

Detta enligt en rapport från Länsstyrelsen i december i fjol.

Enligt Miljömålsrådet finns det en mängd orsaker till att miljömålen inte följs i den takt som planerat. Det handlar bland annat om att miljöfrågor i Sverige berörs av vad som händer i utlandet samt att vissa beslutade åtgärder inte alls har genomförts.

En annan orsak är, enligt Ethel Forsberg, generaldirektör på Kemikalieinspektionen och delaktig i Miljörådet, att målen är för högt satta:

– En del av målen kanske är lite visionära, men de är väldigt viktiga för de beskriver ett tillstånd som vi behöver för att på lång sikt kunna ha en god miljö och bra hälsa. Därför är målen riktiga och det är klart att om vi uppnår dem år 2025 eller 2030 så är det också väldigt bra.

Det finns alltså en tanke med sätta målen för högt?

– Jag tror det, och det tycker jag själv som myndighetschef fungerar väldigt bra för då gör vi vårt yttersta.

Miljöminister Andreas Carlgren menar att högt uppsatta miljömål också är ett sätt att placera Sverige och Stockholm i spetsen för det internationella miljöarbetet.

– Vi har satt upp målet att under vår generation inte lämna stora olösta miljöproblem efter oss. Inget annat land i världen har vågatsätta upp så långtgående och radikala mål.

Men om man sätter upp dessa mål och ger dem ett slutdatum, varför ser man då inte till att uppnå dem?

-- Det är det som många gör nu. Ett exempel är luften i Stockholm. Jag vill ha bra luft i Stockholm. Därför har vi satt upp åtgärdsprogram med både Stockholms stad, Länsstyrelsen och regeringen. Nu ska vi  tillsammans följa upp att det här programmet blir genomfört.

– Stockholmare måste få veta att man kommer få en renare luft med mindre utsläpp och mindre partiklar.

Cathrin Reth
cathrin.reth@sr.se