Göta Hovrätt sänkte straff

Göta hovrätt sänkte tidigare i dag straffet för en 74-årig man som förgripit sig sexuellt på en 8-årig flicka förra hösten.

Till skillnad från tingsrätten anser inte hovrätten att det rör sig om våldtäkt mot barn utan betecknar istället brottet som sexuellt övergrepp.

Straffet sänks från ett och ett halvt års fängelse till fängelse i åtta månader samtidigt som också skadeståndet till flickan sänks.

Hovrätten var inte enig, utan ett hovrättsråd och en hovrättsaccesor reserverade sig och ville beteckna brottet som våldtäkt mot barn.