GÄVLE

Stopp för elektroniska attacker

Högskolan i Gävle kan bli först i världen med att presentera ett störningskydd mot elektroniska signaler som kan vålla fara för allmänheten. Det kan till exempelvis handla om lyftkranar som plötsligt börjar skena och hissdörrar som stängs i otid.

Redan i dag så har det hänt flera olyckor som beror på elektroniska störningsignaler.

* En radiostation i USA slog ut hjärtmaskiner för 60 patienter på ett sjukhus.
* Lyftkranar har börjat skena och tappat flera ton last ner på marken.

Av någon okänd anledning så har alltså elektroniska signaler utifrån stört maskineriet.

Det finns även kriminell verksamhet som har utarbetat sådana här elektroniska signaler och gör egna medvetna attacker.

Flygtrafiken har redan säkra störningskydd mot signaler utifrån, värre är det för sjöfarten som kan bli utsatta för terrorverksamhet genom elektroniska signaler.

Om tre år så kommer de första resultaten att redovisas på Högskolan i Gävle.

Det här påverkar all industri i världen som vill skydda sig mot attacker av elektroniska signaler utifrån.