Trollhättan

Satsning på kvinnofrid

Polisen och Trollhättans stad gör en satsning för att stärka skyddet och stödet inom kvinnofrid.

Det kommer ordnas utbildningasdagar för att hela rättskjedjan; polis, åklagare och domstol, gemensamt ska diskutera tolkningar och lämpliga rutiner. Också socialtjänst ska medverka under utbildningsdagarna som kommer hållas i april.