Västra Götaland

Kritiserad regionstyrelse viker sig

Regionstyrelsen i Västra Götaland viker sig helt för revisionens kritik. Revisorerna har i bokslutet kritiserat ett beslut om att använda hundratals miljoner kronor till pensionsavsättningar och omstruktureringar - något som revisorerna anser strider mot lagen.

Så är då bråket över om de 400 miljonerna till pensioner och de 400 miljonerna till omstrukturering. Den 18 mars beslutade regionstyrelsen att avsätta pengarna från förra årets stora överskott. Men revisorerna kom med kritik. Att avsätta sammanlagt 800 miljoner kronor till pensioner och till omstrukturering i verksamheten är direkt olagligt, menade de.

Så vid ett extrainsatt möte backade idag den styrande majoriteten från sitt förslag, även om styrelsen fortfarande gör en annan tolkning av lagen än revisorerna.

Samtidigt fattade regionstyrelsen beslut om att skriva till regeringen och begära att lagstiftningen ses över - eftersom man anser att lagen idag försvårar en ekonomisk planering som bygger på långsiktighet och god ekonomisk hushållning.