Värmland

Två hem rivs på grund av risk för skred

Två familjer tvingas att för gott lämna sina hus vid Norsälven i Värmland. Det råder stor skredrisk i området, och i januari beslutade räddningstjänsten om evakuering från totalt sex hus vid älven.

Efter omfattande undersökningar kom idag ”domen”, berättar räddningschefen Stefan Bergström.

– Av de här sex fastigheterna som är berörda vid Trossnäs och vid Norsälven väster om Karlstad så är det två stycken som man inte kommer att kunna rädda utan blir tvungen att riva. Övriga fyra fastigheter kommer man att kunna vidta åtgärder för.

Vad handlar det om för typ av åtgärder?

– Ja, det handlar om två åtgärder. Det ena är att man gör en avshacktning så att man minskar risken för att man ska få ett skred och den andra åtgärden är att man ska ansöka i miljödomstolen om att få gå i älven och göra en liten stödbank och ett erosionsskydd, säger Stefan Bergström.

Totalt beräknas det kosta mellan 13 och 15 miljoner kronor att riva två hus och rädda de fyra återstående husen. Hur lång tid det tar innan folk vid Norsälven kan flytta hem igen vill Stefan Bergström inte sia om alls idag med tanke på de tillstånd och fortsatta utredningar som kommer att krävas. Räddningschefen har idag träffat de drabbade familjerna, och han menar att de som aldrig mer får flytta hem igen har tagit beskedet bra.

– De här familjerna har tagit det på ett väldigt bra sätt och jag tror att det kommer att lösa sig på ett bra sätt för dem också. Däremot är det naturligtvis inte helt problemfritt i de hus man ska flytta tillbaka till för det är en lång tid av åtgärder, säger Stefan Bergström.

Jens Möller
jens.moller@sr.se