Ideella organisationer kan användas bättre

Dom ideella organisationerna är en resurs som skulle kunna användas mer i t ex socialt arbete. Det hävdar en utredning som idag överlämnades till regeringen.

Spelreglerna föreslås därför bli tydligare så att skillnaderna mellan vad organisationerna och myndigheter har för ansvar. Och det här välkomnas från många organisationer, som t ex Ria i Jönköping.

Föreståndaren Gunnar Dahlqvist visar runt på Ria center i Jönköping. En social verksamhet för missbrukare med bland annat natthärbärge och rehabilitering som den kyrkliga organisationen Hela Människan bedriver.

Ett 100-tal frivilliga håller igång verksamheten tillsammans med 9 anställda. Redan idag har Ria samarbete med kommunen och andra myndigheter, och tydligare spelregler för den ideella sektorn är nåt som Gunnar Dahlqvist välkomnar.

Med tydligare spelregler skulle Gunnar Dahlqvist gärna ge sig in på fler sociala områden. För honom har frivilligorganisationerna på vissa områden mervärden om man t ex jämför med privata vårdföretag.