Pensionärer tycker till om Äldreguiden

På måndagen lanserade Socialstyrelsen Äldreguiden på webben. Där går det att jämföra kvaliteten på vården och omsorgen för äldre på äldreboenden i landets kommuner.

Äldreguiden innehåller information om kvaliteten på 2 100 äldreboenden och visar omdömen från 1 - 5 på kvalitetsområden som:

* delaktighet
* personaltäthet
* personalens kompetens
* ledning
* mat
* kontinuitet i omsorgen

Det här är uppgifter från kommunerna som socialstyrelsen samlat in.

Den här sammanställningen ger äldre och deras anhöriga en chans att påverka boendet men även för beslutsfattare kan det vara en bra vägledning om det behöver göras förbättringar eller nysatsningar.

I Hudiksvall blev det många diskussioner när Äldreguiden presenterades.

– Det är viktigt att informationen hålls aktuell och uppdateras kontinuerligt, sa Yngve Hamberg.

– Det verkar intressant och kan vara bra för beslutsfattare, sa Birgitta Peräinen.