Länet

Länsstyrelsen ser brister hos socialtjänsten

Det är stora skillnader när det gäller socialtjänstens stöd till utsatta barn.

Det konstateras i en rapport som Länsstyrelserna har gjort och som idag överlämnas till socialminister Göran Hägglund och folkhälsominister Maria Larsson.

I Jönköpings län säger Länsstyrelsen att det finns stora brister.

Socialtjänsten utreder inte alltid anmälningar som berör barn i mycket utsatta situationer och kommunerna tar inte alltid sitt ansvar för familjehemsplacerade barn. Familjehemmen är inte alltid tillräckligt utredda och placeringarna följs inte upp tillräckligt.