Nässjö

Planerade sanering underkänns av Länsstyrelsen

Banverkets planerade sanering av den före detta inpregneringsanläggningen i Nässjö underkänns nu av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Istället kräver Länsstyrelsen en rad ytterligare åtgärder för att få den gamla anläggningen ren från gifter.

Det har ju impregnerats järnvägsslipers i Nässjö ända sedan 1918 och fram till 2005 och i marken finns stora mängde gifter bland annat kreosot och arsenik.

Banverket har tidigare räknat med en kostnad på drygt 80 miljoner kronor för att sanera marken.