Västra Götaland

Regionen: "Se över lagen"

Regionens ledning fick revisorerna på sig när man avsatte 400 miljoner kronor till framtida pensioner. Nu vill regionen att regeringen ser över reglerna.

Det var när den politiska majoriteten i Västra Götaland bland annat avsatte 400 miljoner kronor av förra årets överskott till framtida pensioner som revisorena sparkade bakut.

Majoriteten s, c och fp beslöt att avsätta 400 miljoner eftersom regionen gick med nästan en miljard i vinst. De pengarna skulle vara till framtida pensioner och lika mycket till framtida omstruktureringar.

Revisorerna ansåg däremot att avsättningarna stred mot rättvisekravet, och följden av kritiken blev att regionen upphävde beslutet av avsättningar.

Regionen vill därför att regeringen ser över lagstiftningen kring kommunernas och landstingens redovisningsregler.