Stora skillnader på länets äldreboenden

Kvaliteten i äldrevården skiljer sig kraftigt åt i Uppsala län, både mellan kommunerna och enskilda äldreboenden. Det visar Socialstyrelsens Äldreguide som på måndagen presenterades på deras webbplats. Äldreguiden ska ge äldre en bild av hur vården ser ut i just deras kommun, säger Håkan Ceder, överdirektör på Socialstyrelsen.

- Det här behöver äldre och de närstående för att man ska veta vad den egna kommunen kan erbjuda. För det andra är den för de lokalt aktiva politikerna, och för chefer och medarbetare inom äldreomsorgen.

Kommunernas äldrevård och totalt 2100 enskilda äldreboenden i landet har betygsatts utifrån ett antal kriterier, bland annat tillgänglighet, personaltäthet, kontinuitet och kompetens.

Bland kommunerna i Uppsala län har Håbo, Tierp och Heby sämst betyg på flest punkter. Till exempel är tillgängligheten, alltså dom gamlas möjligheter till att få vård och omsorg sämst i Håbo, där kommunen fått betyget 1,8 av 5 möjliga.

Sammantaget visar siffrorna att kvaliteten skiljer sig på flera punkter i kommunerna.
- Det är ju inte överraskande att de här skillnaderna finns, det vet vi sedan tidigare, säger Håkan Ceder på Socialstyrelsen.

Men är det här okej, kan det vara så här stora skillnander?
- Vi har ett system med kommunalt självstyrande i Sverige, och det är ju en politisk fråga som våra politiker ytterst får besvara. Vi bidrar till en sådan debatt nu genom att ta fram information som visar hur det ser ut.

Tierps kommun har fått lägst betyg i länet på tre punkter, bland annat när det gäller den äldres möjlighet att själv påverka hur vården och omsorgen ska se ut. Ordförande för utskottet för arbete och omsorg i Tierps kommun socialdemokraten Peter Nyberg, menar att mycket redan gjorts för att öka delaktigheten.

- Vi har väl gjort en del saker redan under det här året, till exempel under punkten delaktighet där vi framstår som usla i förhållande det till  länet och riket. Vi har genomfört en massiv insats för att göra något vi kallar för genomförandeplaner. Alla äldre på särskilda boenden får vara deltaktiga i sin genomförandeplan, hur det ska gå till för den enskilde.

Äldreomsorgen i Tierps kommun har fått flera låga betyg och ligger lägre än länssnittet på majoriteten av punkterna. Maten får toppbetyg, men för delaktighet och kontinuitetet, alltså dom äldres möjlighet att få träffa samma personal är det sämre ställt. Där är betyget endast 2 respektive 1 av 5.

Ansvarig politiker Peter Nyberg välkomnar ändå Äldreguiden.
- Den är jättespännade för oss som har ansvar för äldreomsorgen, att följa den och göra jämförelser med andra kommuner. Den triggar oss givetvis, om vi är sämre på nåt tittar vi på det, är det ett förbättringsområde och vad kan vi göra.

Christine Odén
christine.oden@sr.se