Sveaskog pekar ut naturområden

Sveaskog avsätter stora markområden för naturvård. Nu är det klart vilka områden i Norr- och Västerbotten som Sveaskg avsätter frivilligt. Det rör sig om nära tvåhundratusen hektar mark i övre Norrland.

Syftet är att spara gammal skog och skydda hotade arter. Och en uppfyllelse av löftet att statliga Sveaskog ska vara bäst på miljö genom att avsätta 20 procent av skogsinnehavet till naturvård.

Naturvärdena har klassats efter ett nytt poängsystem och kan vara större sammanhängade parker som Kärringberget, Jovan och Skatan i Västerbottens län.

Men inne i den brukade skogen kan det finns mindre områden som ska sparas. Endera som nyckelbiotoper som lämnas orörda eller som naturvärdeslokaler med ambition att lämnas orörda. Men även områden som kan få högre naturvärden genom brukande, det rör sig då främst om att öka andelen lövträd. Nytt är även att allmänheten själva kan hitta igen ställen där Sveaskog satsar på naturvård på detaljerade kartor som man lagt ut på nätet.