Landstinget

Internkontroll skärps efter kritik

Efter skarp kritik från en av landstingets revisorer som gav hela landstingstyrelsen en anmärkning i revisionsberättelsen 2007 så ska kontrollen bli bättre. Landstingsdirektören har fått uppdraget att före sommaren ta fram en åtgärdsplan för kontrollen av hela landstingets verksamhet det beslutade landstingstyrelsen på ett extra insatt styrelsemöte idag.