Umeå

Mp vill ha kollektivtrafik och cykel istället

Miljöpartiet däremot protesterar mot dagens överenskommelse. En omdragning av E4:an är ingen lösning varken på problemet med Umeås dåliga luft eller på klimatförändringarna, skriver Miljöpartiet i en kommentar.

Den enda långsiktigt hållbara lösningen på problemet med Umeås dåliga luft i centrum och utsläppen av växthusgaser är en omställning till hållbart resande och hållbara transporter, enligt Miljöpartiet och skriver också att en omdragning av E4 kommer att medföra att denna omställning slås tillbaka.

Istället för att satsa 250 miljoner på att underlätta för biltrafiken bör dessa pengar användas till satsningar på säkra cykel- och gångbanor, mer utbyggd kollektivtrafik och på mer tunga transporter på järnväg.