Örebro

Prefekt upprörd över fascistpengar

Tobias Nygren tycker att det är ett problem att det inte redovisas var doktoranderna får sina ekonomiska bidrag ifrån, sedan det härom dagen avslöjats att en japansk fascist och krigsförbrytares fond stöttat en doktorand på universitetet i Örebro.

På Örebro Universitet finns inga restriktioner om vilka pengar man får ta emot som doktorand. Någon redovisningsplikt finns inte heller. Men det efterlyser nu prefekt Tobias Nygren. Och frågan kommer att diskuteras när högskolornas och universitetens samarbetsorganisation träffas på onsdag.