ETER MÅNDAG 31 MARS

Ofta lång väntan på kontaktfamilj
Det är stor brist på kontaktfamiljer. Så pass stor brist att kommunen förra året tvingades böta 106 000 kronor för att de inte kunnat ordna fram kontaktfamiljer inom rimlig tid. Hur kan det komma sig att det är ett sådant underskott? Kerstin Lundberg är ensamstående mamma och har kontaktfamilj till sin treåriga son.


 

Nyinstiftat pris till Gotländska jazzlaget
Idag delades ett musikpris ut för första gången. Det är musikanten Gösta Lyttkens som tagit initiativ till priset som ska gå till den som bidrar till att utveckla gotländskt musikliv. De första som får Lyttkens pris är Gotländska jazzlaget som spelade på Borgen i Visby, ovetande att de skulle få pris.


 

Viktigt att visa stöd för Tibet
Idag hålls en speciell dag för Tibet, ”Global day of action for Tibet.” På flera håll i Sverige och i världen ska folk samlas för att visa sitt stöd för befolkningen i Tibet och missnöje med hur kinesiska regimen behandlar tibetaner.

Rädda barnens ordförande på Gotland Kerstin Blomberg har i många år engagerat sig i Tibet.


 

Kompetens fattas hos äldreboendens personal
Personalen på Gotlands äldreboenden har dålig kompentens, enligt en undersökning från Socialstyrelsen. Den visar att ön ligger under riksgenomsnittet när det gäller just personalens utbildning.

Lisbeth Andersson är vårdbiträde på Fältgatans äldreboende i Visby och vittnar om vad som händer när man tar in outbildad personal.


 

Filmmiljoner till Gotland
Filmateljén i Fårösund har nu funnits i fem år under den tiden har det spelats in 17 långfilmer och en tv-serie. Man räknar med att dessa filmer har tillfört Gotland 75 miljoner kronor.  Och det är mer på gång. Under nästa år beräknas filminspelningar tillföra Gotland ytterligare 25 miljoner.