Elever behöver hjälp tidigare

Kraven på att komma in på gymnasiet ska bli högre. Det föreslås i den gymnasieutredning som regeringens utredare presenterade på måndagen.

Ingrid Mattisson, vice ordförande för Lärarförbundets lokalavdelning i Karlskrona, menar att man tidigt ser att vissa elever behöver stöd och hjälp för att klara sin skolgång.

De högre kraven för att komma in på gymnasiet innebär bland annat att eleverna i framtiden ska behöva bli godkända i tolv ämnen istället för bara svenska, engelska och matematik.

Dessutom ska skolorna jobba hårdare för att elever inte ska hoppa av, individuella programmet försvinner och det ska finnas fjorton yrkesprogram som ska leda till jobb.

Ingrid Mattisson, vice ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Karlskrona menar att det är omfattande förändringar som nu planeras och att det finns positiva och negativa delar i förslaget som presenterats.