KALMAR LÄN

PRO nöjda med boendejämförelse

Alla Sveriges äldreboenden har betygsatts av socialstyrelsen. Bland annat jämförs personaltätethet och utbildningsnivån, men också hur stor valfrihet de äldre har när det gäller att välja mat och när de ska äta.
Bengt Kronblad, ordförande i PRO i Kalmar län, menar att det här, trots en del brister, är ett bra verktyg för den som vill påverka kommunernas äldreboenden.