Socialtjänstens arbete med barn brister

Det finns allvarliga brister i hur länets kommuner hanterar anmälningar om barn som far illa. Det visar en ny rapport från Länsstyrelsen.

Rapporten visar bland annat att barn inte alltid utreds trots allvarliga anmälningar, och i vissa fall tar det för lång tid innan socialtjänsten beslutar om utredning ska påbörjas eller inte. Dessutom får inte barn som har problem med skola och hälsa det stöd de har rätt till.

Enligt kommunerna i Stockholms län beror problemen på bristande resurser.  

Till grund för länets resultat ligger en genomgång av 310 anmälningar, 730 barnavårdsutredningar och 250 akter.

I Stockholms län har arbetet i fyra kommuner och två stadsdelar granskats särskilt: Nacka, Norrtälje, Södertälje, Österåker, Hässelby-Vällingby och Maria-Gamla stan.